NOVA PRAVILA EU U VEZI SA OZNAKAMA PNEUMATIKA

27/10/2021

Evropska unija usvojila je Uredbu (EU) 2020/740 o označavanju pneumatika u pogledu efikasnosti potrošnje goriva i drugih parametara kojom je stavljena van snage Uredba 1222/2009 EZ. Pomenuta Uredba stupila je na snagu 1. maja 2021. godine.