Evropska Unija

                

PAKET SANKCIJA PREMA BELORUSIJI

03/06/2022

Evropska unija je 2. marta 2022. godine usvojila paket sankcija Belorusiji a koje će se primenjivati od 4. juna 2022. godine.

Ceo članak

UVOZ AMBALAŽE OD DRVETA U EVROPSKU UNIJU PREKO HRVATSKE

06/05/2022

Kako Udruženje saznaje od kolega iz Hrvatske, došlo je do izmene u procedurama prilikom uvoza ambalaže od drveta u Evropsku uniju.

Ceo članak

NOVA PRAVILA EU U VEZI SA OZNAKAMA PNEUMATIKA

27/10/2021

Evropska unija usvojila je Uredbu (EU) 2020/740 o označavanju pneumatika u pogledu efikasnosti potrošnje goriva i drugih parametara kojom je stavljena van snage Uredba 1222/2009 EZ. Pomenuta Uredba stupila je na snagu 1. maja 2021. godine.

Ceo članak