NOVE CENE PUTARINE ZA DEONICU BEOGRAD-ČAČAK

28/11/2022
SRB

Vlada Republike Srbije dala je saglasnost JP “Putevi Srbije” na Odluku o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovo dela i putnog objekta (putarina) („Službeni glasnik RS”, br. 40/19, 54/19, 77/19, 15/21 i 130/22).