NOVI PRAVILNIK O UTISKIVANJU IDENTIFIKACIONIH OZNAKA

11/02/2020

Ministarstvo unutrašnjih poslova je 7. februara 2020. godine donelo Pravilnik o utiskivanju identifikacionih oznaka („Sl. glasnik RS“, br. 11/2020).

Pomenuti pravilnik stupio je na snagu 8. februara 2020. godine i stupanjem na snagu istog prestao je da važi Pravilnik o utiskivanju identifikacionih oznaka („Službeni glasnik RS“, br. 41/19).

Pravna lica koja su vršila utiskivanje na način i prema uslovima koji su se primenjivali do početka primene Pravilnika o utiskivanju identifikacionih oznaka („Sl. glasnik RS“, br. 41/2019), odnosno do 8. februara 2020. godine, mogu da nastave da vrše utiskivanje, do dobijanja ovlašćenja u skladu sa odredbama ovog pravilnika, a najkasnije šest meseci od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, odnosno do 8. avgusta 2020. godine. Tekst pomenutog pravilnika možete pogledati OVDE.

Tagovi: