OBAVEŠTENJE MINISTARSTVA U VEZI SA ROKOM PODNOŠENJA ŽALBI NA KONAČNI GP RASPODELE ZA 2024.

21/12/2023
SRB

Nakon jučerašnjeg zahteva Udruženja da se objavi ispravljeni Predlog plana raspodele za GP za 2024. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je dopisom obavestilo Udruženje o sledećem:

Na osnovu Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju (Sl. glasnik RS, br. 68/15 i 41/18) članom 31. stav 4 i Uredbe o raspodeli stranih dozvola za međunarodni prevoz tereta (Sl. glasnik RS, br. 111-2022, 144-2022 i 25-2023) članom 3. stav 2. predviđa 25.12. kao krajnji rok za donošenje godišnjeg plana raspodele, a rokovi za dostavljanje primedbi na podatke od uticaja na utvrđivanje godišnjeg plana, stupili su na snagu danom objavljivanja predloga godišnjeg plana za 2024. godinu (petak 15.12.2023. godine).

Imajući u vidu da ovo ministarstvo i dalje vrši provere nastalih izmena u promenljivom delu raspodele vremenskih i fiksnom delu plana pojedinačnih dozvola u godišnjem planu za 2024. godinu, usled primene navedenog tehničkog rešenja i nije u mogućnosti da objavi izmene Predloga plana, odlučeno je da se nakon objavljivanja konačnog godišnjeg plana za 2024. godinu omogući da prevoznici najkasnije do utorka 26.12.2023. godine u 10 časova daju primedbe po pitanju promenljivog dela raspodele vremenskih i fiksnog dela plana pojedinačnih dozvola, na kojima urađene izmene mogu imati uticaj.

Radi efikasnog razmatranja potencijalnih primedbi, iste je potrebno poslati u predviđenoj formi na mejl drumski.teretni@mgsi.gov.rs.

Tagovi: