OBJAŠNJENJE UC U VEZI SA POSTAVLJANJEM CARINSKIH PLOMBI

28/03/2024
SRB

Uprava carina RS je u svom aktu od 26. 3. 2024. godine objavila objašnjenje u vezi sa obavezom postavljanja carinskih plombi.