Uprava carina

                

UC – PRODUŽENO RADNO VREME CR BAJMOK

08/06/2022

Uprava carina je na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji objavila obaveštenje u vezi produžetka radnog vremena carinskog referata Bajmok.

Ceo članak

UC – IZMENE IZGLEDA TIR KARNETA

08/06/2022

Uprava carina objavila je Objašnjenje u vezi sa izmenama izgleda TIR karneta.

Ceo članak

UC – KONTROLA CISTERNI KOJE DOLAZE IZ CRNE GORE

10/05/2022

Uprava carina je u svom Obaveštenju od 5. 5. 2022. godine objavila mere carinskog nadzora efikasne carinske kontrole za robu koja se doprema cisternama iz carinskog područja Republike Crne Gore.

Ceo članak

PRAZNIČNI REŽIM RADA CARINARNICA

20/04/2022

Uprava carina je na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji objavila obaveštenje o režimu rada carinskih ispostava i referata tokom predstojećih praznika.

Ceo članak

UC – PRODUŽENJE RADNOG VREMENA CI BAČKI VINOGRADI

15/04/2022

Uprava carina je na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji objavila Obaveštenje o promeni radnog vremena carinske ispostave Bački vinogradi.

Ceo članak

UC – REŽIM RADA CARINSKE SLUŽBE TOKOM PRAZNIKA

29/12/2021

Uprava carina je na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji objavila Obaveštenje o režimu rada carinske službe tokom praznika.

Ceo članak

UPRAVA CARINA: INFORMACIJE U VEZI SA CR BAČKI VINOGRADI

27/12/2021

Uprava carina je dana 10. decembra 2021. godine objavila obaveštenje u vezi sa carinskim referatom Bački Vinogradi.  

Ceo članak

UPRAVA CARINA: INFORMACIJE U VEZI GP LJUBOVIJA NOVI MOST

10/12/2021

Uprava carina je dana 3. decembra 2021. godine objavila obaveštenje u vezi sa GP CI Ljubovija Novi Most.    

Ceo članak

IZMENA PRAVILNIKA O CARINSKIM OBELEŽJIMA

11/08/2021

Ministarstvo finansija je donelo Pravilnik o izmenama Pravilnika o carinskim obeležjima koji je stupio na snagu 31. jula 2021. godine.

Ceo članak

PROŠIRENA LISTA CARINARNICA NADLEŽNIH ZA IZDAVANJE UVERENJA O ODOBRENJU VOZILA

12/12/2019

Izmenom Priloga 1, akta Uprave carina broj 148-04-030-13-3/2015 od 26.1.2015. godine, izvršeno je proširenje liste carinarnica nadležnih za izdavanje Uverenja o odobrenju drumskih vozila.

Ceo članak