Uprava carina

                

UC -REŽIM RADA CARINSKIH ISPOSTAVA I REFERATA TOKOM PRAZNIKA

19/04/2024

Uprava carina je na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji objavila obaveštenje o režimu rada carinskih ispostava i referata tokom predstojećih praznika.

Ceo članak

UC: FITOSANITARNA KONTROLA SREDSTAVA ZA ISHRANU BILJA

08/04/2024

...

Ceo članak

OBJAŠNJENJE UC U VEZI SA POSTAVLJANJEM CARINSKIH PLOMBI

28/03/2024

Uprava carina RS je u svom aktu od 26. 3. 2024. godine objavila objašnjenje u vezi sa obavezom postavljanja carinskih plombi.

Ceo članak

RUMUNIJA – RADOVI NA ODRŽAVANJU IT SISTEMA CARINE

09/03/2023

Radovi na održavanju IT sistema carine

Ceo članak

PRAZNIČNI REŽIM RADA CARINARNICA

26/12/2022

Uprava carina je na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji objavila obaveštenje o režimu rada carinskih ispostava i referata tokom predstojećih praznika.

Ceo članak

UC – PRODUŽENO RADNO VREME CR BAJMOK

08/06/2022

Uprava carina je na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji objavila obaveštenje u vezi produžetka radnog vremena carinskog referata Bajmok.

Ceo članak

UC – IZMENE IZGLEDA TIR KARNETA

08/06/2022

Uprava carina objavila je Objašnjenje u vezi sa izmenama izgleda TIR karneta.

Ceo članak

UC – KONTROLA CISTERNI KOJE DOLAZE IZ CRNE GORE

10/05/2022

Uprava carina je u svom Obaveštenju od 5. 5. 2022. godine objavila mere carinskog nadzora efikasne carinske kontrole za robu koja se doprema cisternama iz carinskog područja Republike Crne Gore.

Ceo članak

PRAZNIČNI REŽIM RADA CARINARNICA

20/04/2022

Uprava carina je na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji objavila obaveštenje o režimu rada carinskih ispostava i referata tokom predstojećih praznika.

Ceo članak

UC – PRODUŽENJE RADNOG VREMENA CI BAČKI VINOGRADI

15/04/2022

Uprava carina je na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji objavila Obaveštenje o promeni radnog vremena carinske ispostave Bački vinogradi.

Ceo članak