UC – KONTROLA CISTERNI KOJE DOLAZE IZ CRNE GORE

10/05/2022

Uprava carina je u svom Obaveštenju od 5. 5. 2022. godine objavila mere carinskog nadzora efikasne carinske kontrole za robu koja se doprema cisternama iz carinskog područja Republike Crne Gore.