Uprava carina

                

UC – REŽIM RADA CARINSKE SLUŽBE TOKOM PRAZNIKA

29/12/2021

Uprava carina je na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji objavila Obaveštenje o režimu rada carinske službe tokom praznika.

Ceo članak

UPRAVA CARINA: INFORMACIJE U VEZI SA CR BAČKI VINOGRADI

27/12/2021

Uprava carina je dana 10. decembra 2021. godine objavila obaveštenje u vezi sa carinskim referatom Bački Vinogradi.  

Ceo članak

UPRAVA CARINA: INFORMACIJE U VEZI GP LJUBOVIJA NOVI MOST

10/12/2021
SRB

Uprava carina je dana 3. decembra 2021. godine objavila obaveštenje u vezi sa GP CI Ljubovija Novi Most.    

Ceo članak

IZMENA PRAVILNIKA O CARINSKIM OBELEŽJIMA

11/08/2021
SRB

Ministarstvo finansija je donelo Pravilnik o izmenama Pravilnika o carinskim obeležjima koji je stupio na snagu 31. jula 2021. godine.

Ceo članak

PROŠIRENA LISTA CARINARNICA NADLEŽNIH ZA IZDAVANJE UVERENJA O ODOBRENJU VOZILA

12/12/2019
SRB

Izmenom Priloga 1, akta Uprave carina broj 148-04-030-13-3/2015 od 26.1.2015. godine, izvršeno je proširenje liste carinarnica nadležnih za izdavanje Uverenja o odobrenju drumskih vozila.

Ceo članak

POSTUPANJE SA VOZILIMA KOJA VRŠE PREVOZ NA OSNOVU TIR KARNETA A IMAJU VEĆE NEDOSTATKE

14/10/2019

Carinska administracija Belorusije je, svojim aktom broj 02/11475 od 22.8.2019. godine, dostavila Upravi carina informaciju o uočenim nepravilnostima na vozilima sa pokretnim ceradama koje koriste srpski prevoznici u međunarodnom drumskom saobraćaju za prevoz robe.

Ceo članak

PROCEDURA DODELE STATUSA OVLAŠĆENOG PRIVREDNOG SUBJEKTA

08/08/2019
SRB

Uprava carina je objavila objašnjenje za dodelu statusa ovlašćenog privrednog subjekta (AEO) od 1. avgusta 2019. godine.

Ceo članak

UPRAVA CARINA – IZMENE U KONTROLI RADIOAKTIVNOSTI ROBE

30/05/2019
SRB

Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije obavestio je Upravu carina o izmenama u postupanju prilikom kontrole radioaktivnosti robe na graničnim prelazima u Republici Srbiji.

Ceo članak

UC – OBAVEŠTENJE O PROCEDURI VRŠENJA FITOSANITARNE KONTROLE SVEŽEG VOĆA I POVRĆA

16/05/2019

Uprava za zaštitu bilja obavestila je Upravu carina da su od 1.5.2019. godine Poljoprivredne savetodavne stručne službe Republike Srbije otpočele kontrolu pošiljaka svežeg voća i povrća, a sa ciljem da se navedene pošiljke brže otpreme u Rusiju kako ne bi došlo do kvarljivosti istih.

Ceo članak