POSTUPANJE SA VOZILIMA KOJA VRŠE PREVOZ NA OSNOVU TIR KARNETA A IMAJU VEĆE NEDOSTATKE

14/10/2019

Carinska administracija Belorusije je, svojim aktom broj 02/11475 od 22.8.2019. godine, dostavila Upravi carina informaciju o uočenim nepravilnostima na vozilima sa pokretnim ceradama koje koriste srpski prevoznici u međunarodnom drumskom saobraćaju za prevoz robe.

Tagovi: ,