ODRŽAN SASTANAK SA MINISTARSTVOM FINANSIJA

14/07/2021
SRB

Obaveštavamo vas da je danas održan sastanak u Ministarstvu finansija po pitanju odluka koje je doneo Upravni odbor 24.6. a vezano za prestanak ulaska na privatne terminale i uopšte plaćanja ulaska za vozila u carinskom postupku na terminale. Ujedno nastavljena je priča o ubrzanju obrta vozila i smanjenju čekanja na unutrašnjim carinarnicama.