Ministarstvo finansija

                

PLAĆANJE PARKINGA NA TERMINALIMA ZA VOZILA U CARINSKOM POSTUPKU

18/03/2024

Poštovani članovi, obaveštavamo vas da je u skladu sa predloženim merama Udruženja za pomoć srpskim prevoznicima koje su prezentovane na sastanku održanom u Vladi RS, Udruženje održalo sastanak sa Ministarstvom finansija. Kako je jedna od tema sastanka bila i plaćanje parkinga na terminalima za vozila u carinskom postupku, i prebacivanje obaveze na robu, predstavnici Ministarstva […]

Ceo članak

MINISTARSTVO FINANSIJA – MALICIOZNA PORUKA ELEKTRONSKE POŠTE

24/11/2022
SRB

Ministarstvo finansija je na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji objavilo upozorenje za sve korisnike sistema elektronskih faktura.

Ceo članak

INICIJATIVA ZA PODRŠKU SRPSKIM PREVOZNICIMA

04/04/2022

Poštovani članovi, obaveštavamo vas da se Udruženje, nakon početka rasta cena naftnih derivata, a po ugledu na druge države koje su već donele mere za održanje transporta, obratilo Ministarstvu finansija sa zahtevom za podršku srpskim prevoznicima. Udruženje je od Ministarstva finansija zahtevalo finansijsku pomoć za prevoznike, tačnije da se prevoznicima omogući pravo na potpunu refakciju […]

Ceo članak

IZMENE PRAVILNIKA O REFAKCIJI AKCIZE

30/12/2021

Ministarstvo finansija je 23. decembra 2021. godine donelo Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje.

Ceo članak

INICIJATIVA ZA RAZJAŠNJENJE PRIMENE PRAVILNIKA O PDV-U

09/09/2021
SRB

Postovani članovi, nakon nekoliko sastanaka sa zainteresovanim stranama (prevoznici, špediteri, posrednici, knjigovođe, uvoznici) po pitanju problema do kog je došlo sa početkom primene Pravilnika o PDV, naše Udruženje, PK Međunarodni transport i logistika i Nacionalna asocijacija špediterskih društava i agenta P.U. “Tranasport I Logistika” su predali Inicijativu Ministarstvu finansija za rešenje ovog problema.

Ceo članak

IZMENA PRAVILNIKA O CARINSKIM OBELEŽJIMA

11/08/2021
SRB

Ministarstvo finansija je donelo Pravilnik o izmenama Pravilnika o carinskim obeležjima koji je stupio na snagu 31. jula 2021. godine.

Ceo članak

ODRŽAN SASTANAK SA MINISTARSTVOM FINANSIJA

14/07/2021
SRB

Obaveštavamo vas da je danas održan sastanak u Ministarstvu finansija po pitanju odluka koje je doneo Upravni odbor 24.6. a vezano za prestanak ulaska na privatne terminale i uopšte plaćanja ulaska za vozila u carinskom postupku na terminale. Ujedno nastavljena je priča o ubrzanju obrta vozila i smanjenju čekanja na unutrašnjim carinarnicama.

Ceo članak

STUPIO NA SNAGU NOVI PRAVILNIK O PDV-u

01/07/2021
SRB

Ministarstvo finansija je donelo Pravilnik o porezu na dodatu vrednost (Pravilnik) koji je stupio na snagu 22. aprila 2021. godine, a primenjivaće se od 1. jula 2021. godine. Pravilnik objedinjuje 27 drugih pravilnika koji su se primenjivali zaključno sa 30. junom 2021. godine.

Ceo članak