Ministarstvo finansija

                

IZMENE PRAVILNIKA O REFAKCIJI AKCIZE

30/12/2021

Ministarstvo finansija je 23. decembra 2021. godine donelo Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje.

Ceo članak

INICIJATIVA ZA RAZJAŠNJENJE PRIMENE PRAVILNIKA O PDV-U

09/09/2021

Postovani članovi, nakon nekoliko sastanaka sa zainteresovanim stranama (prevoznici, špediteri, posrednici, knjigovođe, uvoznici) po pitanju problema do kog je došlo sa početkom primene Pravilnika o PDV, naše Udruženje, PK Međunarodni transport i logistika i Nacionalna asocijacija špediterskih društava i agenta P.U. “Tranasport I Logistika” su predali Inicijativu Ministarstvu finansija za rešenje ovog problema.

Ceo članak

IZMENA PRAVILNIKA O CARINSKIM OBELEŽJIMA

11/08/2021

Ministarstvo finansija je donelo Pravilnik o izmenama Pravilnika o carinskim obeležjima koji je stupio na snagu 31. jula 2021. godine.

Ceo članak

ODRŽAN SASTANAK SA MINISTARSTVOM FINANSIJA

14/07/2021

Obaveštavamo vas da je danas održan sastanak u Ministarstvu finansija po pitanju odluka koje je doneo Upravni odbor 24.6. a vezano za prestanak ulaska na privatne terminale i uopšte plaćanja ulaska za vozila u carinskom postupku na terminale. Ujedno nastavljena je priča o ubrzanju obrta vozila i smanjenju čekanja na unutrašnjim carinarnicama.

Ceo članak

STUPIO NA SNAGU NOVI PRAVILNIK O PDV-u

01/07/2021

Ministarstvo finansija je donelo Pravilnik o porezu na dodatu vrednost (Pravilnik) koji je stupio na snagu 22. aprila 2021. godine, a primenjivaće se od 1. jula 2021. godine. Pravilnik objedinjuje 27 drugih pravilnika koji su se primenjivali zaključno sa 30. junom 2021. godine.

Ceo članak