STUPIO NA SNAGU NOVI PRAVILNIK O PDV-u

01/07/2021

Ministarstvo finansija je donelo Pravilnik o porezu na dodatu vrednost (Pravilnik) koji je stupio na snagu 22. aprila 2021. godine, a primenjivaće se od 1. jula 2021. godine.

Pravilnik objedinjuje 27 drugih pravilnika koji su se primenjivali zaključno sa 30. junom 2021. godine.