OSLOBAĐAJUĆA PRESUDA ZA OŠTEĆENO CARINSKO OBELEŽJE

15/05/2021

Obaveštavamo vas da je nakon dve godine konačno dobijena i presuda Visokog prekršajnog suda u Hrvatskoj, po kojoj se oslobađa odgovornosti vozač za oštećenje carinske plombe.