OŠTEĆEN KOLOVOZ NA PRILAZNOM PUTU CI RANŽIRNA NOVI SAD

23/06/2022

Usled velikog broja prijava članova o značajnim oštećenjima na kolovoznoj površini puta prema CI Ranžirna Novi Sad, što se može videti i na slici ispod, Udruženje je ponovo kontaktiralo nadležne institucije grada Novog Sada kako bi se ovaj problem rešio.

Udruženje se po ovom pitanju već obraćalo Upravi grada Novog Sada u februaru kada je dobijena informacija da će oštećenja na kolovozu biti sanirana prema predviđenoj dinamici i tehničkim mogućnostima nadležnog preduzeća za održavanje puteva.

Tagovi: