ci ranžirna

                

SANACIJA PRILAZNOG PUTA CI RANŽIRNA NOVI SAD

06/07/2022

Usled velikog broja prijava članova o značajnim oštećenjima na kolovoznoj površini puta prema CI Ranžirna Novi Sad, Udruženje je u prethodnom periodu kontaktiralo institucije grada Novog Sada kako bi se ovaj problem rešio.

Ceo članak

OŠTEĆEN KOLOVOZ NA PRILAZNOM PUTU CI RANŽIRNA NOVI SAD

23/06/2022

Usled velikog broja prijava članova o značajnim oštećenjima na kolovoznoj površini puta prema CI Ranžirna Novi Sad, što se može videti i na slici ispod, Udruženje je ponovo kontaktiralo nadležne institucije grada Novog Sada kako bi se ovaj problem rešio. Udruženje se po ovom pitanju već obraćalo Upravi grada Novog Sada u februaru kada je […]

Ceo članak