SANACIJA PRILAZNOG PUTA CI RANŽIRNA NOVI SAD

06/07/2022

Usled velikog broja prijava članova o značajnim oštećenjima na kolovoznoj površini puta prema CI Ranžirna Novi Sad, Udruženje je u prethodnom periodu kontaktiralo institucije grada Novog Sada kako bi se ovaj problem rešio.

Tagovi: