PODSEĆAMO – BIREG SISTEM U MAĐARSKOJ

25/08/2021
HUN

Zbog učestalog javljanja prevoznika sa problemom plaćanja kazni u Mađarskoj zbog neprijavljivanja vožnji u BIREG sistem ili nepotpunih podataka unetih u sistem, podsećamo vas da sve vožnje koje podležu dozvolama u Mađarskoj moraju biti prijavljene. Takođe, podaci koji se traže (granični prelazi, kilometraža sa odometra, unos fotografije dozvole ili CEMTa…) moraju biti uneti u potpunosti najkasnije pre ulaska u Mađarsku (za istovar u Mađarskoj) odnosno najkasnije pre utovara (za utovar u Mađarskoj). Kod vozila kod kojih je potrebna dozvola i za tranzit (niže od Euro5 kategorije) unos se radi najkasnije pre ulaska u Mađarsku.

Tagovi: