BIREG

                

PODSEĆAMO – POPUNJAVANJE PODATAKA U BIREG SISTEMU

02/11/2021
HUN

Zbog učestalog javljanja prevoznika sa problemom plaćanja kazni u Mađarskoj u vezi neprijavljivanja vožnji u BIREG sistem ili nepotpunih podataka unetih u sistem, podsećamo vas da sve vožnje koje podležu dozvolama u Mađarskoj moraju biti prijavljene.

Ceo članak

PODSEĆAMO – BIREG SISTEM U MAĐARSKOJ

25/08/2021
HUN

Zbog učestalog javljanja prevoznika sa problemom plaćanja kazni u Mađarskoj zbog neprijavljivanja vožnji u BIREG sistem ili nepotpunih podataka unetih u sistem, podsećamo vas da sve vožnje koje podležu dozvolama u Mađarskoj moraju biti prijavljene. Takođe, podaci koji se traže (granični prelazi, kilometraža sa odometra, unos fotografije dozvole ili CEMTa…) moraju biti uneti u potpunosti […]

Ceo članak

ODGOVOR MAĐARSKOG NADLEZNOG MINISTARSTVA UDRUŽENJU PO PITANJU NAJAVE PREVOZA U BIREG SISTEM

16/06/2021
HUN

Poštovani članovi, kao što smo vas i ranije obavestili na zvaničnoj internet prezentaciji BIREG-a, objavljeno je da vožnje koje ne podležu dozvolama U MAĐARSKOJ NE TREBA prijavljivati ukoliko je liberalizacija dogovorena bilateralnim aktima.

Ceo članak

IZUZEĆA OD OBAVEZE NAJAVE U BIREG SISTEM

16/06/2021
HUN

Obaveštavamo vas da je nakon dužeg vremena, mađarsko nadležno ministarstvo objavilo zvanično ko je u obavezi da se registruje i prijavljuje vožnje u BIREG sistem.

Ceo članak

NAJNOVIJE INFORMACIJE O OBAVEZI PRIJAVE U BIREG SISTEM

26/05/2021
HUN

Obaveštavamo vas da je nakon dužeg vremena, mađarsko nadležno ministarstvo objavilo zvanično ko je u obavezi da se registruje i prijavljuje vožnje u BIREG sistem.

Ceo članak

ELEKTRONSKA REGISTRACIJA I PRIJAVA PUTEM BIREG SISTEMA

25/01/2021
HUN

Počev od 1. januara 2021. godine u Mađarskoj je uvedena obaveza elektronske registracije prevoza.

Ceo članak