PODSEĆAMO – POPUNJAVANJE PODATAKA U BIREG SISTEMU

02/11/2021
HUN

Zbog učestalog javljanja prevoznika sa problemom plaćanja kazni u Mađarskoj u vezi neprijavljivanja vožnji u BIREG sistem ili nepotpunih podataka unetih u sistem, podsećamo vas da sve vožnje koje podležu dozvolama u Mađarskoj moraju biti prijavljene.

Tagovi: