PONOVNO UVOĐENJE PRIORITETA POJEDINIH VRSTA ROBA

15/05/2024
SRB

Nakon održanog sastanka sa Upravom carina, a u vezi stavljanja van snage Odluke o prioritetnom prelasku teretnih vozila koja prevoze pojedine vrste robe, Uprava carina donela je odluku o ponovnom omogućavanju prioriteta.