UC

                

PONOVNO UVOĐENJE PRIORITETA POJEDINIH VRSTA ROBA

15/05/2024

Nakon održanog sastanka sa Upravom carina, a u vezi stavljanja van snage Odluke o prioritetnom prelasku teretnih vozila koja prevoze pojedine vrste robe, Uprava carina donela je odluku o ponovnom omogućavanju prioriteta.

Ceo članak

UC – PRIVREMENO PRODUŽENJE ROKA ZA DOPREMANJE ROBE

30/04/2024

Uprava carina je na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji objavila obaveštenje u vezi sa privremenim produženjem roka za dopremanje robe.

Ceo članak

UC – STRUČNO MIŠLJENJE U VEZI SA CARINSKIM POSTUPCIMA

26/04/2024

U prethodnom periodu PU „Međunarodni transport“ se obratilo Upravi carina sa zahtevom za stručno mišljenje u vezi sa primenom republičkih propisa iz oblasti carinskih postupaka.

Ceo članak

VAŽNA INFORMACIJA U VEZI SA PRIORITETNIM PRELASKOM ROBE

11/04/2024

 

Ceo članak

MGSI KREIRALO ONLAJN BAZU PODATAKA O MEĐUNARODNOM PREVOZU TERETA

05/04/2024

...

Ceo članak

UC – RADOVI NA INFORMACIONOM SISTEMU

12/03/2024

Uprava carina RS je na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji objavila obaveštenje o izvođenju planiranih radova na IKT infrastrukturi.

Ceo članak

UC – PRODUŽENJE RADNOG VREMENA GP BAJMOK

27/11/2023

Uprava carina je na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji objavila obaveštenje o produženju radnog vremena carinske ispostave Bajmok.

Ceo članak

AŽURIRANO: UC – PRODUŽENJE RADNOG VREMENA GP HORGOŠ II

20/11/2023

Uprava carina je na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji objavila obaveštenje o produženju radnog vremena carinske ispostave Horgoš II.

Ceo članak

AŽURIRANO: UC – PRODUŽENJE RADNOG VREMENA GP HORGOŠ II

03/08/2023

Uprava carina je na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji objavila obaveštenje o produženju radnog vremena carinske ispostave Horgoš II.

Ceo članak

UC – VAŽNO OBAVEŠTENJE U VEZI SA ZADRŽAVANJEM VOZILA NA CI MERDARE I KONČULJ

16/06/2023

Ažurirano: Zabrana se primenjuje na sve carinske punktove sa KiM

Ceo članak