PREKID RADA CARINSKOG SISTEMA HRVATSKE

16/09/2022
HRV

Uprava carina Hrvatske objavila je na svojoj internet prezentaciji obaveštenje o prekidu rada carinskog sistema.