RUSIJA UVELA NOVU OBAVEZU PRILIKOM TRANZITA POJEDINIH VRSTA ROBA

14/01/2020

Kao što je Udruženje ranije pisalo, Rusija je, Uredbom br. 290 koju je donela 24. juna 2019. godine, uvela novu obavezu prilikom tranzitiranja pojedinih vrsta robe kroz teritoriju Rusije.