Kazne

                

TURSKA – PUNA PRIMENA NOVOG SISTEMA NAPLATE POTRAŽIVANJA

08/03/2022

Kao što je Udruženje već pisalo, u toku je implementacija novog sistema naplate dugovanja od inostranih prevoznika razvijenog od strane Ministarstva finansija Turske.

Ceo članak

ŠPANIJA – USVOJEN ZAKON KOJIM SE SANKCIONIŠU KAŠNJENJA U PLAĆANJU

05/10/2021

Španska Vlada usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju kopnenog transporta kojim su definisana sankcionisanja za kašnjnje u plaćanju u sektoru drumskog transporta.

Ceo članak

NOVE MERE KONTROLE STRANIH PREVOZNIKA U RUSIJI

08/06/2021

U Rusiji su danas, 7. juna 2021. godine stupile na snagu određene odredbe Saveznog zakona br. 398-FZ od 8. decembra 2020.

Ceo članak

NOVČANE KAZNE ZA NEPLAĆANJE PUTARINE U RUSIJI

12/01/2021

Na osnovu izmena i dopuna Zakona o prekršajima koje su stupile na snagu 10. januara 2021. godine u Rusiji su definisane novčane kazne za neplaćanje putarine.

Ceo članak

NOVI IZNOSI NOVČANIH KAZNI ZA PREKORAČENJE DOZVOLJENE MASE I DIMENZIJE VOZILA

15/10/2019

Ukrajina je 11. septembra 2019. godine usvojila izmene i dopune propisa koje su stupile na snagu 25. septembra 2019. godine a kojima su definisani novi iznosi novčanih kazni za prekoračenje dozvoljene mase i dimenzije vozila.

Ceo članak

NOVI IZNOSI NOVČANIH KAZNI ZA PREKRŠAJE

01/08/2019

Hrvatska je 12. jula 2019. godine usvojila nove značajne izmene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koje su stupile na snagu 1. avgusta 2019. godine.

Ceo članak