poreska uprava

                

IZMENE PRAVILNIKA O REFAKCIJI AKCIZE

30/12/2021

Ministarstvo finansija je 23. decembra 2021. godine donelo Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje.

Ceo članak

INFORMACIJE O RADU ORGANIZACIONIH JEDINICA PORESKE UPRAVE

13/05/2020

Prema informacijama biroa za informisanje Poreske uprave, organizacione jedinice Poreske uprave Republike Srbije – šalteri, počeli su sa radom po ukidanju vanrednog stanja od strane Skupštine Republike Srbije.

Ceo članak