poreska uprava

                

DODATNE INFORMACIJE O PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA REFAKCIJU AKCIZE

11/05/2022
SRB

Poštovani članovi s obzirom na nedoumicu koja se pojavila prilikom podnošenja zahteva za refakciju akcize a vezano za podelu prvog kvartala na dva perioda Udruženje se obratilo Poreskoj upravi sa molbom za razjašnjenje iste.

Ceo članak

PORESKA UPRAVA – PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA REFAKCIJU AKCIZE

09/02/2022

Zbog velikog broja upita članova u vezi sa novim načinom podnošenja zahteva za refakciju akcize, Udruženje je uputilo zahtev Poreskoj Upravi radi dobijanja detaljnijih informacija.

Ceo članak

IZMENE PRAVILNIKA O REFAKCIJI AKCIZE

30/12/2021

Ministarstvo finansija je 23. decembra 2021. godine donelo Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje.

Ceo članak

INFORMACIJE O RADU ORGANIZACIONIH JEDINICA PORESKE UPRAVE

13/05/2020

Prema informacijama biroa za informisanje Poreske uprave, organizacione jedinice Poreske uprave Republike Srbije – šalteri, počeli su sa radom po ukidanju vanrednog stanja od strane Skupštine Republike Srbije.

Ceo članak