PORESKA UPRAVA – PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA REFAKCIJU AKCIZE

09/02/2022

Zbog velikog broja upita članova u vezi sa novim načinom podnošenja zahteva za refakciju akcize, Udruženje je uputilo zahtev Poreskoj Upravi radi dobijanja detaljnijih informacija.