refakcija

                

DODATNE INFORMACIJE O PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA REFAKCIJU AKCIZE

11/05/2022

Poštovani članovi s obzirom na nedoumicu koja se pojavila prilikom podnošenja zahteva za refakciju akcize a vezano za podelu prvog kvartala na dva perioda Udruženje se obratilo Poreskoj upravi sa molbom za razjašnjenje iste.

Ceo članak

AŽURIRANO: INFORMACIJE O REFAKCIJI AKCIZE

15/04/2022

Poštovani članovi, Udruženje se, u vezi Odluke Vlade RS, od 11. marta 2022. godine da smanji iznos akcize, obratilo Poreskoj upravi po pitanju refakcije akcize za period važenja pomenute Odluke.

Ceo članak

UPUTSTVO ZA REFAKCIJU AKCIZE

04/03/2022

Poreska uprava je na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji objavila uputstvo za elektronsko podnošenje zahteva za refakciju akcize.

Ceo članak

PORESKA UPRAVA – PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA REFAKCIJU AKCIZE

09/02/2022

Zbog velikog broja upita članova u vezi sa novim načinom podnošenja zahteva za refakciju akcize, Udruženje je uputilo zahtev Poreskoj Upravi radi dobijanja detaljnijih informacija.

Ceo članak