refakcija

                

UKINUTO PRIVREMENO SMANJENJE IZNOSA AKCIZE NA DERIVATE NAFTE

03/05/2023

Vlada Republike Srbije je u periodu od marta 2022. godine do 30. aprila 2023. godine poslednje važeće usklađene iznose akciza na derivate nafte privremeno smanjila od 20% do 5% zbog povećanja cene naftnih derivata (olovni i bezolovni benzin i gasna ulja – dizel gorivo).

Ceo članak

PRODUŽEN PERIOD VAŽENJA ODLUKE VLADE RS O PRIVREMENOM SMANJENJU IZNOSA AKCIZE

03/04/2023

Vlada Republike Srbije je dana 30. marta 2023. godine donela Odluku o izmeni Odluke o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte (“Sl. glasnik RS”, br. 25/2023).

Ceo članak

PRODUŽEN PERIOD VAŽENJA ODLUKE VLADE RS O PRIVREMENOM SMANJENJU IZNOSA AKCIZE

01/02/2023

Vlada RS donela je odluku o produženju važenja Odluke o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte (“Sl. glasnik RS”, br. 89/2022, 97/2022. 110/2022 i 121/2022, 130/2022, 144/2022 i 6/2023).

Ceo članak

PRODUŽEN PERIOD VAŽENJA ODLUKE VLADE RS O PRIVREMENOM SMANJENJU IZNOSA AKCIZE

03/10/2022

Vlada RS donela je odluku o produženju važenja Odluke o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte (“Sl. glasnik RS”, br. 89/2022, 97/2022 i 110/2022).

Ceo članak

INICIJATIVE UDRUŽENJA ZBOG TEŠKE EKONOMSKE SITUACIJE PREVOZNIKA

06/06/2022

Zbog čestih pitanja, Udruženje obaveštava članove da je uputilo još jednu urgenciju na zahtev za hitan sastanak sa ministrom i/ili predstavnicima Ministarstva finansija u svrhu pronalaženja modela pomoći za održanje srpske transportne privrede a kao odgovor na sve veće troškove obavljanja transporta. Osim toga, Udruženje se obratilo sa urgencijom i Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture […]

Ceo članak

DODATNE INFORMACIJE O PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA REFAKCIJU AKCIZE

11/05/2022

Poštovani članovi s obzirom na nedoumicu koja se pojavila prilikom podnošenja zahteva za refakciju akcize a vezano za podelu prvog kvartala na dva perioda Udruženje se obratilo Poreskoj upravi sa molbom za razjašnjenje iste.

Ceo članak

AŽURIRANO: INFORMACIJE O REFAKCIJI AKCIZE

15/04/2022

Poštovani članovi, Udruženje se, u vezi Odluke Vlade RS, od 11. marta 2022. godine da smanji iznos akcize, obratilo Poreskoj upravi po pitanju refakcije akcize za period važenja pomenute Odluke.

Ceo članak

UPUTSTVO ZA REFAKCIJU AKCIZE

04/03/2022

Poreska uprava je na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji objavila uputstvo za elektronsko podnošenje zahteva za refakciju akcize.

Ceo članak

PORESKA UPRAVA – PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA REFAKCIJU AKCIZE

09/02/2022

Zbog velikog broja upita članova u vezi sa novim načinom podnošenja zahteva za refakciju akcize, Udruženje je uputilo zahtev Poreskoj Upravi radi dobijanja detaljnijih informacija.

Ceo članak