DODATNE INFORMACIJE O PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA REFAKCIJU AKCIZE

11/05/2022
SRB

Poštovani članovi s obzirom na nedoumicu koja se pojavila prilikom podnošenja zahteva za refakciju akcize a vezano za podelu prvog kvartala na dva perioda Udruženje se obratilo Poreskoj upravi sa molbom za razjašnjenje iste.