VAŽNO! ZABRANA TRANZITA PREKO GP ILOK I DELIMIČNA PREKO GP ERDUT

12/05/2021

Obaveštavamo vas da je R. Hrvatska usvojila novi pravilnik o određivanju puteva po kojima se moraju kretati vozila u tranzitu. Tako je novim pravilnikom uvedena zabrana kretanja vozila u tranzitu na deonici puta DC2 koji vodi od GP Bačka Palanka/Ilok za vozila mase veće od 7,5t. Dalje, tranzit preko GP Bogojevo/Erdut je, takođe, zabranjen za vozila mase veće od 7,5t OSIM za vozila koja imaju mesto utovara/istovara ili kada je sedište prevoznika na području Slavonije i Baranje u R.Hrvatskoj ili Vojvodine u R.Srbije.