Austrija

                

ZABRANA DESNOG SKRETANJA BEZ SISTEMA ZA UPOZORENJE U BEČU

05/02/2020

Vlasti grada Beča najavile su zabranu desnog skretanja za teška teretna vozila čija dozvoljena masa prelazi 7,5 tona, a koja ne poseduju sistem za upozorenje pri skretanju na celom području grada. Očekuje se da Propis koji se odnosi na zabranu desnog skretanja za teška teretna vozila koja ne poseduju sistem za upozorenje pri skretanju bude […]

Ceo članak

POOŠTRENE ZABRANE KRETANJA U TIROLU NANOSE ŠTETU PREDUZEĆIMA

30/01/2020

Mera zabrane kretanja u Tirolu na auto-putu Brenner koja je stupila na snagu 1. januara 2020. godine, a koja se odnosi na zabranu kretanja vozilima ukupne mase preko 7,5 tona koja transportuju određenu vrstu robe, nanosi veliku štetu malim i srednjim preduzećima.

Ceo članak

ZABRANA KRETANJA ZA VOZILA PREKO 7,5 TONA NA PUTU B320

04/12/2019

Na putu B320 u Austriji zabranjeno je kretanje teških teretnih vozila čija je najveća dozvoljena masa preko 7,5 tona.

Ceo članak

ZATVARANJE GRANIČNIH PRELAZA ZA VOZILA PREKO 7.5 TONA

22/11/2019

Granični prelazi Kilingenbach i Deutschkreutz (između Austrije i Mađarske) i granični prelaz Bonisdorf (između Slovenije i Austrije) zatvoreni su za vozila čija masa prelazi 7,5 tona. Zabrana koja podrazumeva zatvaranje graničnog prelaza Kilingenbach i Deutschkreutz za teretna vozila preko 7,5 tona prilikom izlaska iz Austrije, takođe uključuje i zabranu kretanja teških teretnih vozila na sledećim pravcima: […]

Ceo članak

AUSTRIJA – POOŠTRAVANJE ZABRANA KRETANJA U TIROLU

02/08/2019

Na auto-putu A12 u pokrajini Tirol od 1. januara 2020. godine će biti pooštrena zabrana kretanja za vozila koja transportuju određenu vrstu robe.

Ceo članak

VANREDNI PREVOZ KROZ AUSTRIJU

01/08/2019

Zbog problema u vezi sa tumačenjem odredbe o izuzimanju iz potrebe za posedovanjem bilateralne dozvole prilikom vanrednog prevoza uz korišćenje godišnjih dozvola za vanredni prevoz koji su u proteklom periodu srpski prevoznici imali u Austriji, Udruženje se obratilo austrijskom ministarstvu nadležnom za saobraćaj sa molbom za rešavanje nastalih situacija.

Ceo članak

INFORMACIJE O UPUĆIVANJU VOZAČA U AUSTRIJU

10/06/2019

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture obavestilo je udruženja prevoznika o primeni Zakona o suzbijanju dampingovanja plata i socijalnog dampinga Republike Austrije.

Ceo članak

OBAVEZA VOĐENJA EVIDENCIJE O DNEVNIM AKTIVNOSTIMA VOZAČA ZA VOZILA DO 3,5 TONE

Obavezno vođenje evidencije o dnevnim aktivnostima vozača za vozila čija ukupna dozvoljena masa ne prelazi 3,5 tone u Nemačkoj, Austriji i Francuskoj.

Ceo članak

EMISIONE NALEPNICE U AUSTRIJI

24/04/2017

Od 1. januara 2015. godine, sva teretna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3,5 tone a koja ulaze na teritoriju Beča, Gornje Austrije, Donje Austrije, Štajerske, Tirola i Burgenlanda moraju posedovati nalepnicu koja pokazuje EVRO kategoriju vozila.

Ceo članak