Francuska

                

FRANCUSKA – ZIMSKA OPREMA – NOVI PROPISI OD 1. NOVEMBRA 2021.

07/09/2021

Francuska je uvela nove propise u vezi sa zimskom opremom vozila tokom zimskih meseci.

Ceo članak

OTEŽANO ODVIJANJE SAOBRAĆAJA U FRANCUSKOJ ZBOG ODRŽAVANJA “Tour de France 2021”

13/07/2021

U Francuskoj 26. juna 2021. godine počinje “Tour de France 2021” u Brestu i završava se 18. jula 2021. u Parizu pa se iz tog razloga očekuje otezano odvijanje saobraćaja.

Ceo članak

INFORMACIJE O NOVIM PROCEDURAMA PRILIKOM ULASKA U FRANCUSKU IZ UK

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture dostavilo nam je informacije Ambasade Francuske o potrebi skeniranja određenih uvoznih dokumenata prilikom prelaska granice sa Ujedinjenim Kraljevstvom.

Ceo članak

FRANCUSKA – OBAVEZA OBELEŽAVANJA VOZILA UPOZORENJIMA NA MRTVE UGLOVE

03/12/2020

Kako bi smanjila stopu saobraćajnih nezgoda francuska Vlada je u decembru 2019. godine izvršila izmenu Zakona o saobraćaju uvodeći novu obavezu za teretna vozila koja se ogleda u obeležavanju vozila upozorenjima na mrtve uglove.

Ceo članak

FRANCUSKA – NOVA PRAVILA RADNOG VREMENA VOZAČA VOZILA DO 3,5t

15/09/2020

U Francuskoj je stupila na snagu nova Uredba kojom su definisani uslovi u kojima vozači moraju obavljati dnevne i nedeljne odmore kada upravljaju vozilima ukupne mase do 3,5 tone.

Ceo članak

SIPSI SERTIFIKATI U ELEKTRONSKOJ FORMI

16/12/2019

Kompanija Move expert obratila se ministarstvu nadležnom za rad Francuske sa zahtevom da se razjasni pogrešno tumačenje kontrolnih organa u vezi posedovanja SIPSI sertifikata u elektronskoj formi.

Ceo članak

OBAVEZA VOĐENJA EVIDENCIJE O DNEVNIM AKTIVNOSTIMA VOZAČA ZA VOZILA DO 3,5 TONE

Obavezno vođenje evidencije o dnevnim aktivnostima vozača za vozila čija ukupna dozvoljena masa ne prelazi 3,5 tone u Nemačkoj, Austriji i Francuskoj.

Ceo članak