SRB

                

BEZ PROMENE REGISTARSKIH TABLICA

02/01/2020
SRB

Ministarstvo unutrašnjih poslova donelo je izmene i dopune Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila.

Ceo članak

PROŠIRENA LISTA CARINARNICA NADLEŽNIH ZA IZDAVANJE UVERENJA O ODOBRENJU VOZILA

12/12/2019
SRB

Izmenom Priloga 1, akta Uprave carina broj 148-04-030-13-3/2015 od 26.1.2015. godine, izvršeno je proširenje liste carinarnica nadležnih za izdavanje Uverenja o odobrenju drumskih vozila.

Ceo članak

NOVO REŠENJE O REŽIMU SAOBRAĆAJA TERETNIH VOZILA

26/11/2019
SRB

Sekretarijat za saobraćaj grada Beograda doneo je novo Rešenje o režimu saobraćaja teretnih i zaprežnih vozila i snabdevanja na teritoriji grada Beograda (“Sl. list grada Beograda”, br. 98/2019) kojim je utvrđen režim saobraćaja teretnih vozila koja nisu u tranzitu i zaprežnih vozila i snabdevanje na teritoriji grada Beograda, na ulicama i putevima koji su u […]

Ceo članak

ODGOVOR NA ZAHTEV UDRUŽENJA PO PITANJU IZDAVANJA ISPRAVA PO HITNOM POSTUPKU

30/10/2019
SRB

Ministarstvo unutrašnjih poslova je uputilo dopis Udruženju kao odgovor na incijativu Udruženja u vezi sa naplatom takse za izdavanje isprava po hitnom postupku.

Ceo članak

PRIHVAĆEN PREDLOG O UKIDANJU ŠESTOMESEČNOG PREGLEDA ZA NOVOPROIZVEDENA VOZILA

17/08/2019
SRB

Podsećamo članove, da su, na sastanku održanom 7. maja 2019. godine sa ministarkom gđom Zoranom Mihajlović, ministrom g. Nebojšom Stefanovićem i ministrom g. Siniši Malom, predstavnici udruženja drumskih prevoznika izneli probleme koji direktno utiču na poslovanje srpske transportne privrede kao i moguća rešenja istih.

Ceo članak

PROCEDURA DODELE STATUSA OVLAŠĆENOG PRIVREDNOG SUBJEKTA

08/08/2019
SRB

Uprava carina je objavila objašnjenje za dodelu statusa ovlašćenog privrednog subjekta (AEO) od 1. avgusta 2019. godine.

Ceo članak

DONET PRAVILNIK O NAČINU IZDAVANJA ODOBRENJA ZA TRANSPORT NAORUŽANJA I VOJNE OPREME

25/07/2019
SRB

Ministarstvo unutrašnjih poslova je, na osnovu člana 74. stav 3. Zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme („Službeni glasnik RS“, broj 36/18), donelo Pravilnik o načinu izdavanja odobrenja za transport naoružanja i vojne opreme koji nisu opasan teret („Službeni glasnik RS“, broj 52/19).

Ceo članak

PODSEĆAMO – DONET ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADNOM VREMENU POSADE VOZILA

14/06/2019
SRB

Narodna skupština Republike Srbije je na Četvrtoj sednici Drugog redovnog zasedanja, tačnije 7. decembra 2018. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima („Službeni glasnik RS“, br. 96/2015 i 95/2018). Pomenuti Zakon stupio je na snagu 8. decembra 2018. godine.

Ceo članak

VAŽNO – IZMENA POSTUPKA KOD NEČITLJIVOG BROJA ŠASIJE I BROJA MOTORA NA VOZILIMA

13/06/2019
SRB

Ministarstvo unutrašnjih poslova je na osnovu člana 253. stav 6. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (“Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – US, 55/14, 96/15 – dr. zakon, 9/16 – odluka US, 24/18, 41/18, 41/18 – dr. zakon, 87/18 i 23/19) donelo Pravilnik o utiskivanju identifikacionih oznaka (“Sl. glasnik RS”, br. 41/2019). […]

Ceo članak

OSNOVNE INFORMACIJE O PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA TRANSPORT OTPADA

11/06/2019
SRB

Zahtev za izdavanje dozvole za transport neopasnog i opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije podnosi se Ministarstvu zaštite životne sredine, na memorandumu firme u slobodnoj formi, overen potpisom i pečatom ovlašćenog lica.

Ceo članak