NOVI IZNOSI NOVČANIH KAZNI ZA PREKRŠAJE

01/08/2019
HRV

Hrvatska je 12. jula 2019. godine usvojila nove značajne izmene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koje su stupile na snagu 1. avgusta 2019. godine.

Tagovi: