POLJSKA – POVEĆANJE CENA PUTARINE

20/12/2022

Ministarstvo finansija Republike Poljske izvršilo je povećanje cena putarine na mreži puteva obuhvaćenih e-TOLL sistemom.

Nove cene putarine koje se primenjuju u Poljskoj od 1. januara 2023. godine prikazane su u tabelama koje slede.

Tabela 1. Cena putarine po jednom kilometru za državne puteve klase A i S izražena u PLN

Kategorija vozila Emisiona klasa vozila
max EVRO 2 EVRO 3 EVRO 4 min EVRO 5
Vozila sa ukupnom dozvoljenom masom više od 3,5 t a manje od 12 t 0,48 0,42 0,34 0,24
Vozila sa ukupnom dozvoljenom masom od najmanje 12 t 0,64 0,55 0,45 0,33
Autobusi, bez obzira na njihovu ukupnu dozvoljenu masu 0,48 0,42 0,34 0,24

Tabela 2. Cena putarine po jednom kilometru za državne puteve klase GP i G izražena u PLN

Kategorija vozila Emisiona klasa vozila
max EVRO 2 EVRO 3 EVRO 4 min EVRO 5
Vozila sa ukupnom dozvoljenom masom više od 3,5 t a manje od 12 t 0,39 0,34 0,27 0,20
Vozila sa ukupnom dozvoljenom masom od najmanje 12 t 0,50 0,45 0,36 0,25
Autobusi, bez obzira na njihovu ukupnu dozvoljenu masu 0,39 0,34 0,27 0,20

Napomena: Ukupna dozvoljena masa vozila uključuje i ukupnu masu priključnog vozila.

Više informacija o povećanju putarine dostupno je OVDE.

Tagovi: