granični prelazi

                

MAĐARSKA VLADA DONELA ODLUKU O UBRZANJU POGRANIČNOG SAOBRAĆAJA SA SRBIJOM

06/03/2024

Mađarska Vlada je 4. marta 2024. godine usvojila odluku o merama za smanjenje vremena čekanja vozila na graničnim prelazima sa Srbijom.

Ceo članak

VAŽNA INFORMACIJA U VEZI SA RUSKO-BELORUSKIM GRANIČNIM PRELAZIMA

11/01/2024

Zbog učestalih pitanja prevoznika u vezi sa prelaskom preko graničnih prelaza između Ruske Federacije i Republike Belorusije, Udruženje je informaciju zatražilo od svih relevantnih nadležnih organa ali na žalost ostalo bez ikakvog odgovora.

Ceo članak

GRANIČNI PRELAZI RUSIJA-BELORUSIJA

09/01/2024

...

Ceo članak

VAŽNO – KAKO POJEDINU ROBU PREVESTI U IZVOZU PREKO GP KOJI NIJE NAMENJEN ZA TU VRSTU ROBE

29/09/2023

Kako su se mnogi prevoznici koji prevoze biljne proizvode namenjene stočnoj ishrani obratili Udruženju jer su imali probleme da pomenutu robe provoze preko GP Šid, Udruženje se obratilo Upravi carina i Upravi za zaštitu bilja sa zahtevom da se GP Šid “otvori” za one vrste robe koje je susedna država namenila za ulaz preko tog […]

Ceo članak

RUSIJA – ELEKTRONSKA REZERVACIJA DOLASKA VOZILA NA GRANIČNIM PRELAZIMA

05/06/2023

Od 01.09.2023. godine

Ceo članak

UC – PRODUŽENJE RADNOG VREMENA CARINSKIH ISPOSTAVA

12/04/2023

Uprava carina je na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji objavila Obaveštenja o promeni radnog vremena carinske ispostave Bački vinogradi I Bajmok.

Ceo članak

OGRANIČENJE SAOBRAĆAJA NA GRANIČNOM PRELAZU IZMEĐU MAĐARSKE I SLOVAČKE

21/03/2023

Obimni infrastrukturni radovi najavljeni su na putevima Slovačke i Mađarske.

Ceo članak

RUSIJA UVODI ELEKTRONSKU REZERVACIJU DOLASKA VOZILA NA GRANIČNIM PRELAZIMA

10/03/2023

Ministarstvo nadležno za saobraćaj Rusije je na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji objavilo novine u vezi sa izmenom Saveznog zakona o vremenima čekanja na graničnim prelazima Rusije.

Ceo članak

OGRANIČENJE SAOBRAĆAJA NA GRANIČNIM PRELAZIMA IZMEĐU AUSTRIJE I MAĐARSKE

07/03/2023

Zbog infrastrukturnih radova najavljeno je ograničenje saobraćaja na graničnim prelazima između Austrije i Mađarske.  

Ceo članak

POLJSKA – OBAVEŠTENJE AMBASADE O GRANIČNIM PRELAZIMA

14/02/2023

Ambasada Republike Srbije u Poljskoj uputila je dopis Udruženju u vezi dodatnih informacija o graničnim prelazima sa Belorusijom.

Ceo članak