Srbija

                

PROCEDURA DODELE STATUSA OVLAŠĆENOG PRIVREDNOG SUBJEKTA

08/08/2019

Uprava carina je objavila objašnjenje za dodelu statusa ovlašćenog privrednog subjekta (AEO) od 1. avgusta 2019. godine.

Ceo članak

DONET PRAVILNIK O NAČINU IZDAVANJA ODOBRENJA ZA TRANSPORT NAORUŽANJA I VOJNE OPREME

25/07/2019

Ministarstvo unutrašnjih poslova je, na osnovu člana 74. stav 3. Zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme („Službeni glasnik RS“, broj 36/18), donelo Pravilnik o načinu izdavanja odobrenja za transport naoružanja i vojne opreme koji nisu opasan teret („Službeni glasnik RS“, broj 52/19).

Ceo članak

PODSEĆAMO – DONET ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADNOM VREMENU POSADE VOZILA

14/06/2019

Narodna skupština Republike Srbije je na Četvrtoj sednici Drugog redovnog zasedanja, tačnije 7. decembra 2018. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima („Službeni glasnik RS“, br. 96/2015 i 95/2018). Pomenuti Zakon stupio je na snagu 8. decembra 2018. godine.

Ceo članak

VAŽNO – IZMENA POSTUPKA KOD NEČITLJIVOG BROJA ŠASIJE I BROJA MOTORA NA VOZILIMA

13/06/2019

Ministarstvo unutrašnjih poslova je na osnovu člana 253. stav 6. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (“Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – US, 55/14, 96/15 – dr. zakon, 9/16 – odluka US, 24/18, 41/18, 41/18 – dr. zakon, 87/18 i 23/19) donelo Pravilnik o utiskivanju identifikacionih oznaka (“Sl. glasnik RS”, br. 41/2019). […]

Ceo članak

OSNOVNE INFORMACIJE O PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA TRANSPORT OTPADA

11/06/2019

Zahtev za izdavanje dozvole za transport neopasnog i opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije podnosi se Ministarstvu zaštite životne sredine, na memorandumu firme u slobodnoj formi, overen potpisom i pečatom ovlašćenog lica.

Ceo članak

MUP – OMOGUĆENO ELEKTRONSKO PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA DOBIJANJE UVERENJA O (NE)KAŽNJAVANJU

05/06/2019

Od 3. juna 2019. godine omogućena je usluga izdavanja Uverenja o (ne)kažnjavanju na Portalu eUprava. Ova usluga je namenjena svim punoletnim fizičkim licima državljanima Republike Srbije koja žele da podnesu zahtev elektronski i plate sve troškove i administrativne takse putem Portala eUprava za dobijanje Uverenja o (ne)kažnjavanju elektronskim putem, a preuzimanje Uverenja se vrši u […]

Ceo članak

UPOZORENJE – OBAVEZA VOĐENJA EVIDENCIJE O RADNOM VREMENU VOZAČA

31/05/2019

Ovim putem upozoravamo članove da prilikom kontrole u preduzeću, inspektori sve više traže na uvid evidencije o radnom vremenu vozača.

Ceo članak

UPRAVA CARINA – IZMENE U KONTROLI RADIOAKTIVNOSTI ROBE

30/05/2019

Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije obavestio je Upravu carina o izmenama u postupanju prilikom kontrole radioaktivnosti robe na graničnim prelazima u Republici Srbiji.

Ceo članak

UC – OBAVEŠTENJE O PROCEDURI VRŠENJA FITOSANITARNE KONTROLE SVEŽEG VOĆA I POVRĆA

16/05/2019

Uprava za zaštitu bilja obavestila je Upravu carina da su od 1.5.2019. godine Poljoprivredne savetodavne stručne službe Republike Srbije otpočele kontrolu pošiljaka svežeg voća i povrća, a sa ciljem da se navedene pošiljke brže otpreme u Rusiju kako ne bi došlo do kvarljivosti istih.

Ceo članak

UZORKOVANJE UVOZA SRPSKE MALINE PRI IZVOZU U EVROPSKU UNIJU

29/01/2015

Prema nezvaničnim informacijama, Mađarska će od 1. februara ponovo uvesti obavezno uzorkovanje pošiljki smrznute maline u Evropsku Uniju u skladu sa regulativama 669/2009/EC i 884/2014/EU. Pošiljaoci će biti u obavezi da najavu u vidu CED dokumenta pošalju najmanje 24 časa pre pristizanja pošiljke na granicu Evropske Unije.

Ceo članak