AŽURIRANO: DETALJNA TABELA OBRAČUNA TROŠKA TRANSPORTA PO KILOMETRU

05/05/2023

Uzimajući u obzir trenutne cene svih ulaznih komponenti u transportu, visina TROŠKA po 1 km je 1,117 eur.

Tagovi: