Truck Business Fair

Godišnju Skupštinu PU „Međunarodni transport“ tradicionalno prati manfestacija TRUCK BUSINESS FAIR.

Manifestacijia TRUCK BUSNESS FAIR TBF podrazumeva komercijalno predstavljanje firmi čija je de­latnost direktno ili indirektno vezana za drumski transport. Učešće na TBF-u predstavlja dobru priliku da svoju firmu predstavite pred velikim brojem srpskih transportnih preduzeća. Dosadašnje iskustvo govori da Skupštinu Udruženja i TBF poseti preko 1.000 prevoznika, nadležnih institucija i drugih zainteresovanih lica.

U nastavku možete pogledati izveštaje sa prethodnih TBF –a:

19. GODIŠNJA SKUPŠTINA I TRUCK BUSINESS FAIR

18. GODIŠNJA SKUPŠTINA I TRUCK BUSINESS FAIR

17. GODIŠNJA SKUPŠTINA I TRUCK BUSINESS FAIR

16. GODIŠNJA SKUPŠTINA I TRUCK BUSINESS FAIR

15. GODIŠNJA SKUPŠTINA I TRUCK BUSINESS FAIR

14. GODIŠNJA SKUPŠTINA I TRUCK BUSINESS FAIR

13. GODIŠNJA SKUPŠTINA I TRUCK BUSINESS FAIR

12. GODIŠNJA SKUPŠTINA I TRUCK BUSINESS FAIR

11. GODIŠNJA SKUPŠTINA I TRUCK BUSINESS FAIR

10. GODIŠNJA SKUPŠTINA I TRUCK BUSINESS FAIR