CEMT

                

PODSEĆAMO: PREUZIMANJE VREMENSKIH I CEMT DOZVOLA

12/01/2022

Udruženje podseća članove u vezi sa preuzimanjem vremenskih i CEMT dozvola koje su prevoznicima dodeljene u pojedinačnom planu raspodele.

Ceo članak

PODSEĆAMO – NOVO CEMT UPUTSTVO

30/12/2021

Međunarodni transportni forum – ITF objavio je novo Uputstvo o primeni CEMT Multilateralne kvote koje stupa na snagu 1. januara 2022. godine.

Ceo članak

KORIŠĆENJE CEMT DOZVOLE NA PRELASKU IZ STARE U NOVU GODINU

28/12/2021

Udruženje podseća članove na obaveze pri korišćenju CEMT dozvola u slučaju prevoza koji započinje u staroj a nastavlja se u novoj godini.

Ceo članak

CEMT MULTILATERALNA KVOTA – NOVO UPUTSTVO

20/12/2021

Međunarodni transportni forum – ITF objavio je novo Uputstvo o primeni CEMT Multilateralne kvote koje stupa na snagu 1. januara 2022. godine.

Ceo članak

ULAZAK PRAZNIH VOZILA U MAKEDONIJU

29/06/2021

Ceo članak

PODSEĆAMO O OBAVEZI POPUNJAVANJA DNEVNIKA PUTOVANJA CEMT DOZVOLE

16/06/2020

Kako se u poslednjem periodu povećao broj kažnjavanja podsećamo članove da je 2017. godine Mađarska uvela obavezu popunjavanja rubrike „Posebne napomene“ u dnevniku putovanja CEMT dozvole.

Ceo članak